Araş. Gör. Uz. Fzt. İpek ALEMDAROĞLU

2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden mezun oldu.  Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2010 yılında H. Ü.  Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden bilim uzmanlığı derecesini aldı. Halen Kas Hastalıkları Ünitesi’nde klinik ve doktora çalışmalarına devam etmektedir.

uskur kediy