Hacettepe Üniversitesi Kas Hastalıkları Ulusal Kayıt Sistemi Logo
Hacettepe Üniversitesi Kas Hastalıkları Ulusal Kayıt Sistemi Logo

Our Consultants

Yrd. Doç. Dr. Bahar Aras. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya

Yrd. Doç. Dr. Özgen Aras. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya                         

Prof. Dr. Nilgün Bek. Fizyoterapi/ Ortez ve Biyomekani. Hacettepe Üniversitesi, Ankara

Dr. Fzt. Numan Demir. Yutma Rehabilitasyonu. Hacettepe Üniversitesi, Ankara

Prof. Dr. Derya Erçal. Tıbbi genetik. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir

Süzülay Hazar. İstatistik. İstatistik Dünyası, Ankara

Prof. Dr. Hülya Kayıhan. Ergoterapi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara

Prof. Dr. Serap İnal. Fizyoterapi. Yeditepe Üniversitesi, İstanbul

Doç. Dr. Deniz İnal İnce. Kariyopulmoner Fizyoterapi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara

Uz. Dr. Belgin Kesim. Tıbbi Genetik. Şişli Eftal Hastanesi İstanbul

Uz. Fzt. Muhammed Kılınç. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. Hacettepe Üniversitesi, Ankara

Prof. Dr. Gülden Köksal. Beslenme ve Diyetetik. Hacettepe Üniversitesi

Dr. Fzt. Aydın Meriç. Fizyoterapi, Teknik Konular. Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Piraye Oflazer. Nöroloji. İstanbul Üniversitesi, İstanbul

Dr. Fzt. Çiğdem Öksüz. Ergoterapi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara

Doç. Dr. Handan Tüzün. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale

Prof. Dr. Mine Uyanık. Ergoterapi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara

Prof. Dr. Muharrem Yazıcı. Ortopedi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara

Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. Hacettepe Üniversitesi, Ankara

Prof. Dr. Yavuz Yakut. Fizyoterapi/ Ortez ve Biyomekani. Hacettepe Üniversitesi, Ankara