Hacettepe Üniversitesi Kas Hastalıkları Ulusal Kayıt Sistemi Logo
Hacettepe Üniversitesi Kas Hastalıkları Ulusal Kayıt Sistemi Logo

Prof. Dr. Öznur TUNCA YILMAZ

1991 yılında H.Ü.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’ndan mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde 1994 yılında bilim uzmanlığı,  1998 yılında doktora çalışmalarını tamamlamıştır. 2005 yılında doçent, 2011 yılında profesör unvanı almıştır. H.Ü.Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı ile Department of Neonatal and Paediatrics arasındaki  "Hereditary Muscle Disorders"   adlı link projesinde araştırmacı olarak görev almış ve bu proje  kapsamında 1994 ve 1999 yıllarında İngiltere’de Hammersmith Hastanesi Pediatri ve Neonatal Departmanında çalışmalar yapmıştır.Halen Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Kas Hastalıkları Ünitesi’nde klinik çalışmalarına devam etmektedir.